Επιλογή σελίδας

Οδηγίες Χρήσης

 Δοσολογία

Το Straight Grow & Bloom διατίθεται σε δύο συσκευασίες, στη μικρή συσκευασία του ενός κιλού και τη μεγαλύτερη η οποία περιέχει 10 κιλά προϊόντος.

 

Για διαφορετικές τιμές EC και μαζική εφαρμογή, ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα τιμών:

Plant-a-lot Straight Grow Plant-a-lot Straight Bloom
γραμμάρια / 100L ΕΚ (εξαιρούνται τα ύδατα ΕΚ) γραμμάρια / 100L ΕΚ (εξαιρούνται τα ύδατα ΕΚ)
50 0.6 130 1.4
60 0.7 140 1.5
70 0.8 150 1.6
80 0.9 160 1.7
90 1 170 1.8
100 1.1 180 1.9
110 1.2 190 2.0
120 1.3 200 2.1

 

pH και σκληρότητα

Δεν χρειάζεται μέτρηση και διόρθωση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας! Τα λιπάσματα Plant-a-lot προσαρμόζουν ιδανικά τις τιμές EC και pH όταν χρησιμοποιούνται με νερό δικτύου μέσης αγωγιμότητας 0,3-0,4 mS/cm

Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε νερό αντίστροφης ώσμωσης, τότε το διάλυμα θα έχει χαμηλότερο pH και θα πρέπει να το προσαρμόσετε ανάλογα.

Ακόμα, αν το νερό έχει υψηλότερη αρχική τιμή EC, το διάλυμα θα έχει και πάλι υψηλότερο από το τέλειο pH.

Παρασκευή πυκνού διαλύματος

Για τον καλλιεργητή που επιθυμεί να πετύχει την ιδανική τιμή pH και χρησιμοποιεί νερό αντίστροφης ώσμωσης ή πολύ σκληρό νερό, όπως και για  αυτόματα συστήματα που περιλαμβάνουν χρήση δοσομετρικής αντλίας, συνίσταται η παρασκευή πυκνού διαλύματος, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί και στην συνέχεια να αραιωθεί.

Για την παρασκευή πυκνού διαλύματος διαλύστε 40 gr προϊόντος σε 1 λίτρο ζεστό νερό.

Το pH αυτού του συμπυκνώματος πρέπει να είναι περίπου 2,75-3.

Για χρήση με νερό αντίστροφης ώσμωσης ρυθμίζουμε το pH του πυκνού μας διαλύματος χρησιμοποιώντας pH-up ώστε να το ανεβάσουμε στο 5.75-6.0

Το πυκνό μας διάλυμα είναι πλέον επαρκώς ρυθμισμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό αντίστροφης ώσμωσης. Eπίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρυθμισμένο πυκνό διάλυμα για  να ανεβάσουμε το ΕC ενός θρεπτικού διαλύματος διατηρώντας τις τιμές του pH σταθερές.

Σας συνιστούμε, αν αποθηκεύετε το πυκνό διάλυμα για μεγάλο χρονικό διάστημα να χρησιμοποιείτε σφραγισμένα, αεροστεγή δοχεία.

Τα Προϊόντα μας

Straight grow. | ORGANIC

Straight bloom. | ORGANIC

Για περισσότερες Πληροφορίες